Planområdet markerat på en karta

Planområdet är markerat med gult.

Detaljplan antagen för gruppboende på Backen

En ny detaljplan gör det möjligt att bygga ett gruppboende vid korsningen J A Linders väg och Kullavägen. Gruppboendet ska byggas i två våningar med stående träpanel för att passa in i området.

– Det behövs fler av den här typen av boenden i Umeå. När nya gruppboenden byggs är det bra att de placeras i olika delar av staden, det ger större möjligheter för de som bor på boendena att välja vart de vill bo, säger Mikael Berglund (S), ordförande, byggnadsnämnden.

Det nya boendet får in- och utfart längs med Kullavägen eftersom den är mindre trafikerad än J A Linders väg. Stora delar av planområdet ligger under gatuplanet vilket gör att planen ställer krav på en god dagvattenhantering. Husen som byggs får inte ha källare. Naturmarken i sydöst planeras med ett dagvattenmagasin.

Sidan publicerades