Plankarta över Umeåprojektet

Umeåprojektet drivs i huvudsak av Trafikverket med planering och byggande i nära samverkan med kommunen.

Umeåprojektet – ett nytt övergripande vägsystem

Två tunga trafikleder passerar genom centrala Umeå med trafikproblem, barriäreffekter och dålig luftmiljö som följd. Umeåprojektet bygger ett nytt övergripande vägsystem som syftar till trafikavlastning i centrala Umeå, förbättrad luft­kvalitet och ökad trafiksäkerhet. Samtidigt syftar projektet också till att skapa en långsiktig funktionalitet som möjliggör en framtida stadsutveckling.

Sista etappen i Umeåprojektet – Västra länken

Västra länken sträcker sig från Röbäcksdalen via Röbäck, Öster om Prästsjön till Klockarbäcken och Vännäsvägen fram till Norra länken. Den omfattar ny mötesfri väg med mitträcke, ny bro över Ume älv, trafikplatser samt broar eller portar för fotgängare, cyklister, jordbruk och friluftsliv. Västra länken är den sista etappen i Umeåprojektet som är en ringled runt Umeå.

Mer information

Aktuell och detaljerad information om Umeåprojektet E4/E12 och dess etapper finns på Trafikverkets webbplats:

Umeåprojektet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/umeaprojektet