Tegs centrum

Nu har arbetet med Tegs centrums framtida utformning och innehåll börjat. Inriktningen är att Tegs centrum inklusive området kring gamla E4 och dess trafikplats ska omvandlas till en attraktiv plats med ny stadsmässig bebyggelse och goda kollektivtrafikfunktioner.

I arbetet kommer särskilt följande frågor att utredas:

  • Utformning av en ny trafiklösning för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Den stora planskilda trafikplatsen för bilar ska byggas bort, med inriktningen att hitta en ny trafiklösning i ett plan.
  • Hur vi skapar den bästa lösningen för nya bostäder, verksamheter, handel och andra centrumfunktioner på den mark som blir tillgänglig vid ombyggnad av trafikplatsen.
  • Utformning av en utvecklad kollektivtrafiknod för bekväma omstigningsmöjligheter mellan stadsbussarnas stom- och lokallinjer och med regionbussar.

Ringleden gör förändringen möjlig

När ringleden är klar skapas möjligheter att bygga om de tidigare europavägarna från genomfartsleder till stadsgator och komplettera med ny bebyggelse. För Teg innebär det att gamla E4:an och de stora trafikplatserna vid Tegs centrum och vid Tegsvägen kan byggas om till mindre gator och korsningar. Då skapas möjligheter och utrymme att nyttja platsen på ett bättre sätt än i dag.

Läs mer i stadsutvecklingsprogrammet:

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter om planer för Tegs centrum? Som prenumerant får du ett mejl när något nytt publiceras. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter. Läs mer om behandling av din mejladress och dina rättigheter: www.umea.se/prenumerationbehandling

Personuppgiftsansvarig:
Byggnadsnämnden
901 84 Umeå

Hantera prenumeration
Sidan publicerades www.umea.se/tegscentrum