Betyg, intyg, studieavbrott och ändring av studieplan

Här kan du som har studerat på Komvux i Umeå kommun beställa utdrag ut betygskatalog.

Betyget skickas med post till din folkbokföringsadress inom 2 veckor efter att vi mottagit beställningen. Tid för postgång tillkommer. Inga betyg skickas inskannade per mejl på grund av GDPR-lagstiftning.

OBS! Gäller endast betyg/utdrag från Komvux i Umeå. För beställning av betyg från en annan kommun eller betyg från gymnasieskolan kontaktar du den skola där studierna genomförts alternativt stadsarkivet i kommunen.

Du som har skyddade personuppgifter eller saknar bank-ID mejlar istället till komvux@umea.se för att göra en betygsbeställning.

Alla nya betyg satta efter den 1 januari 2012 skickas elektroniskt till betygsdatabasen UHR (Universitets- och högskolerådet). Har du läst kurser där betyg satts innan den 1 januari 2012 måste du själv skicka in en kopia till UHR.

Om du behöver betyg innan kursen är avslutad för eventuell ansökan till högskolan informerar du din lärare!

Här finns en informationsvideo om hur du beställer dina betyg. Länk till annan webbplats.

Utfärdande av slutbetyg eller gymnasieexamen

Om du har läst kurser via Komvux i Umeå för att få ett slutbetyg eller en gymnasieexamen och nu är färdig med dina kurser, behöver du kontakta en studievägledare för att få hjälp att utfärda detta.

Kursintyg

Kursintyg till CSN, A-kassa, m.m. beställer du via mejl på komvux@umea.se

Sidan publicerades