Stadsarkivet

Stadsarkivet är kommunens centrala arkiv. Här finns protokoll, skolbetyg, byggnadsritningar och andra handlingar från kommunens verksamhet bevarade. Det är en viktig resurs för dig som vill ägna dig med intresse för lokalhistoria, släktforskning, eller om du bara tappat bort dina skolbetyg.

I arkiven finns det handlingar från cirka 150 år tillbaka i tiden. På de här sidorna finns mer information om vilka arkiv vi förvarar och hur du kan använda dig av dem.

Vet du något om de här bilderna?

Tumnagelbilder av 14 gamla skolfotografier

14 gamla skolfotografier. Klicka på bilden för att se en pdf med större versioner av dem.

Stadsarkivet önskar hjälp med uppgifter om 14 gamla skolfotografier: namn på personerna på bilderna, skolans eller skolornas namn och årtal för fotografierna.

Meddela gärna uppgifter till stadsarkivets mejl: stadsarkivet@umea.se.

Sidan publicerades www.umea.se/stadsarkivet