Information och policydokument

Nedan finner du Umevux policydokument och annan viktig information

Tänk på:

  • Att det finns de som är allergiska. Visa hänsyn genom att inte använda parfym eller starka dofter.
  • Att rökning endast är tillåten utanför skolans område. Vänligen respektera det.

Skolan är en arbetsplats för elever och skolans personal. Endast de som är elever på skolan eller är anställda har normalt tillträde till skolans område. Skolans område är inte en allmän plats så länge skolverksamhet pågår där.

Endast personer med synnerliga skäl har rätt att besöka skolan. Besökande skall anmäla sitt besök i förväg till rektor, skolvärd, lärare eller annan personal. Att besöka en kompis är inte ett synnerligt skäl. Elever kan på uppmaning från personal få visa legitimation. All personal har rätt att avvisa obehörig person från skolans område.

Skolan har en krisgrupp som sammankallas vid extra ordinära händelser. Kontakta din lärare eller rektor vid behov.

Om du blir sjuk under studietiden är det viktigt att du anmäler detta till Försäkringskassan redan första sjukdagen. Ring eller mejla till dina lärare och meddela din frånvaro, håll kontakten med dina lärare för att inte riskera avbrott på kursen.

Har du stöd från CSN kan du läsa mer på denna länk Länk till annan webbplats..

Alla elever vid vuxenutbildningen i Umeå omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Elever på komvux och SFI är försäkrade under skoltid. Här finns mer information. Länk till annan webbplats.

Du kan läsa vår plan mot diskriminering och kränkande behandling nedan eller genom att klicka på denna länk: Plan mot diskriminering och kränkande behandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa vår policy för hantering av fusk nedan eller genom att klicka på denna länk: Policy för hantering av fusk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa vår Tobak-, alkohol- och drogpolicy nedan eller genom att klicka på denna länk: Tobak-, alkohol-, och drogpolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades