APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i några av kurserna i vård- och omsorgsutbildningen.

På vårdbiträdesnivån ingår en APL på 5 veckor i kurserna Omvårdnad 1 och Social Omsorg 1.

Om du läser till stödpersonal ingår en APL på 3 veckor i Psykiatri 1 och en APL på 3 veckor i Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 på stödpersonalnivån.

På undersköterskenivån ingår APL på 4 eller 5 veckor i kursen Vård- och omsorgsspecialisering där du kan specialisera dig inom olika inriktningar.

APL sker på heltid, 37 timmar/vecka och du följer din handledares arbetstidsschema. Vilket innebär att du behöver vara beredd på att arbeta både dag, kväll och helg. Vi rekommenderar att du är tjänstledig från ditt ordinarie arbete under dina APL-perioder.

Har du behov av särskilda anpassningar under din APL ska du kontakta APL-samordnare i god tid innan du ska göra din APL.

Du som ska göra APL kommer i god tid att få en inbjudan till ett kursrum med mer information om vad du ska tänka på inför och under din APL.

Utvärdering APL

Efter avslutad APL får du gärna fylla i enkät för utvärdering av din APL, då utvärderingen hjälper oss att förbättra vårt arbete med APL.

Länkar till detta finns nedan:

Kontakt

Har du frågor om APL på Umevux eller har allmänna frågor om APL-utvärderingen?

Då kan du kontakta APL-ansvarig på Umevux:

Nikita Björnebäck
nikita.bjorneback@umea.se

Sidan publicerades