Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Utvecklingen inom IT och digitalisering behöver ske hållbart. Foto: Fredrik Larsson

Hållbarhet, IT och digitalisering

Minskade utsläpp av växthusgaser, ökat återbruk av IT-utrustning och nöjdare invånare. Det är några av de positiva effekter som Umeå kommuns handlingsplan för hållbar IT och digitalisering kommer bidra till.

Umeå kommun har sedan 2017 haft en policy och handlingsplan för hållbar IT som är beslutad på högsta nivå. I början av 2022 reviderades handlingsplanen då flera av aktiviteterna genomförts och den reviderade handlingsplanen inkluderar numera även digitalisering.

Med en policy och handlingsplan för hållbar IT och digitalisering så fokuserar Umeå kommun på kommunens övergripande mål för hållbarhet och digitalisering på en och samma gång. Erfarenheter visar att hållbarhetsfokus driver på utveckling och vice versa.

Ett exempel på en aktivitet i handlingsplanen är digital post som införts för att uppnå bättre medborgarservice och för att effektivisera internt i kommunen. Simultant bidrar aktiviteten till lägre klimatpåverkan (med klimatpåverkan avses koldioxidekvivalenter, CO2e) och förbättrad arbetsmiljö för kommunens personal. Digital post är redan nu delvist genomförd.

I många fall är data en central resurs för många av aktiviteterna i handlingsplanen samt för att skapa lösningar och uppfylla Umeå kommuns hållbarhetsmål. Data anses av många vara vår tids mest värdefulla resurs, men det finns inget värde i att bara ha tillgång till en stor mängd information. Värdet skapas först i analysen och användningen av data.

Sidan publicerades