Lokala miljömål

Umeås lokala miljömål är indelade i fem fokusområden. Målen täcker in 15 av de 16 nationella miljömålen och 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen. Uppföljning av målen och arbetet med åtgärdsprogram pågår löpande.

Miljömålstatus 2021

Åtgärdsarbetet fortsätter och ett samalat program är på gång. Inför sommaren kommer det att vara ett brett samråd för och med alla Umeåbor, organisationer, föreningar och företag om åtgärdsprogrammet.

Ett klimatnuläge håller på att tas fram och omfattar alla kommunala bolag i Umeå kommun-koncernen. Det handlar om vilka utsläpp vi orsakar och var.

Samtidigt pågår försök med initiativ för bland annat elflyg inom klimatneutrala Umeå-projektet.

Satsningar som Umeås ringled kommer dessutom att under de närmaste åren påverka Umeås stadsmiljö i en hållbar riktning. Genom ringleden och genom att uveckla den omoderna genomfart som skurit rakt igenom Umeå till en grönare gata, skapas förutsättningar för fler sätt att resa hållbart.

Mer information

Sidan publicerades