Föreslå goda exempel

Vem som helst kan ge förslag på personer, verksamheter eller föreningar till utnämningen Goda exempel. Föreslagen individs, verksamhets eller förenings arbete kan innebära att något av följande har skett:

  • Det har blivit lite mer jämlikhet mellan människor med och utan funktionsnedsättning.
  • Den fysiska tillgängligheten har blivit bättre, innebärande att viss lokal, verksamhet, information eller kommunikation möjliggör delaktighet för människor med funktionsnedsättning.
  • Den föreslagna pristagaren har målmedvetet arbetat med integrering av människor med funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet och aktivitet.
  • Den föreslagna pristagarens arbete har lett till ökad medvetenhet och förbättrat bemötande genom förändringar av myter, attityder och värderingar.
  • Förhållningssätten till frågor som rör människor med funktionsnedsättning har blivit mer integrerade och behandlas mindre med särlösningar.

Anmäl lämpliga kandidater till priset

  • Skriv brev eller ring, se kontaktuppgifter nedan.
  • Uppge namn och kontaktuppgifter.
  • Berätta vilken kandidat du anser värdig och varför det kommunala funktionshinderrådet ska uppmärksamma denna person/dessa personer, verksamhet eller förening.
  • Beskriv varför kandidatens insatser medfört att samhällslivet blivit lite mer tillgängligt, delaktigt och jämlikt.
  • Motivera nomineringen i kortfattade ordalag.
Sidan publicerades