Man håller en presentation.

Vitalii Bielobrova, vice borgmästare, Cherson i Ukraina, träffade Umeå kommuns kommunalråd om samarbete med fokus på demokrati och stadsplanering.

Umeå ingår samarbete med Cherson

Umeå kommun och Cherson i Ukraina inleder ett samarbete med fokus på demokrati och stadsplanering. Det är en del av den svenska regeringens stöd till Ukraina som administreras av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).

Umeå kommun och Cherson har undertecknat ett Letter of Intent (LOI) och fått en gemensam ettårig förstudie beviljad inom ramen för det kommunala partnerskaps-programmet på temat demokrati och stadsplanering. Vasa stad kommer också att delta i samarbetet i förlängningen.

− Det är viktigt att stå upp för demokrati och frihet. Självklart ska Umeå bidra på de sätt vi kan och vi har mycket att lära av Cherson. Det här är ett exempel på hur vi bidrar långsiktigt, säger Janet Ågren (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Under vecka 24 besökte en delegation från Cherson Umeå för att inleda arbete med förstudien. Delegationen från Cherson leddes av Vitalii Bielobrova, vice borgmästare. Presentationer har varvats med besök i Umeå för att lära och utbyta erfarenheter om civilt försvar, jämställdhet, beredskap och stadsplanering. Målet med arbetet är att lära känna varandra och jobba fram en tvåårig bilateral ansökan med samma tema, demokrati och stadsplanering.

− Sverige och EU gör mycket för Ukraina, men min uppfattning är att det inte räcker. Vi måste göra mer. Här visar vi att Umeå kliver fram och det kan fler göra, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Samarbetet som planeras mellan de olika kommunerna sträcker sig över en lång rad av områden, däribland beredskapsfrågor, vattenförsörjning, avfallsfrågor, tekniska tjänster, digitalisering och stadsplanering.

Mer information

Samarbetet är ett kommunalt partnerskap, ett internationellt samarbete och ett erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen. Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till att stärka demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen.

Genom programmet kommunalt partnerskap erbjuds svenska kommuner och regioner och deras motsvarigheter i ett antal samarbetsländer möjlighet att bedriva resultatorienterade samarbeten med utbyte av kunskap och erfarenhet som berikar båda parter. Samarbetet administreras av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) som har sitt kontor i Visby.

Sidan publicerades