Äldrenämnden, protokoll, 2023-05-25

Protokoll för Äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-05-25

Paragrafer:
§ 59

Anslag publicerades:
2023-05-25

Anslag avpubliceras:
2023-06-16

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Äldrenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades