Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2023-05-17

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2023-05-17

Paragrafer:
§ 314–327

Anslag publicerades:
2023-05-19

Anslag avpubliceras:
2023-06-12

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, norra flygeln, socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades