Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2023-08-30

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskottets möte är justerat.

Datum för möte:
2023-08-30

Paragrafer:
§ 515-544

Anslag publicerades:
2023-08-31

Anslag avpubliceras:
2023-09-22

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli, norra flygeln

 

Mer information

Sidan publicerades