Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Familjehemsenkäten är klar

Tack till alla som svarat på familjehemsenkäten och god fortsättning. Svaren i enkäten var övervägande positiva. De allra flesta familjehem känner sig trygga i sitt uppdrag och känner att vi lyssnar på dem och tar deras frågor på allvar. 90% skulle rekommendera oss som uppdragsgivare.

Det många önskar mer av är ett större erfarenhetsutbyte med andra familjehem. Vi hoppas att vi ska kunna ordna fler träffar och utbildningar, både digitala och fysiska, under året. Vi återkommer i frågan.

Extra glada är vi över alla kommentarer som lämnats. Och vi blir så oerhört stolta när vi får sådana här kommentarer:

” Helt underbara människor som vi har runt oss. Vilka hjältar dom är båda socialsekreterarna både för barnet och oss dom gör sitt bästa i alla lägen. Har otrolig empati och förståelse för alla svåra situationer som uppstår när känslor är inblandad. Det är verkligen rätta personerna på rätt plats och jag kan bara säga att dom är magiska.”

Vi tackar för förtroendet och hoppas att ännu fler vill bli familjehem hos oss. Era svar är värdefulla för vårt fortsatta utvecklingsarbete under våren.

Sidan publicerades