Anmälan Umebrå forum

Umebrå forum 21 februari 2023

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till Umebrå forum tisdag 21 februari 2023.

Tema

Unga 22

Tisdag 21 februari 2023, klockan 08.10–12.00

Umeå Folkets Hus

Preliminärt program

  • 08.10: Registrering
  • 08.30: Inledning
  • 08.40: Presentation av rapporten Unga 22
  • 09.50 Fika och deltagardiskussion om Unga 22
  • 10.25: Hur används resultaten från Unga? Lokala exempel
  • 11.35: Deltagardiskussion om fortsatt arbete
  • 11.50: Avslutning

Sista anmälningsdag är 14 februari 2023.


Så behandlar vi dina personuppgifter
Det är Kommunstyrelsen i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna administrera och återkoppla till deltagarna. Den lagliga grunden för behandlingen är att den sker för att uppfylla ett nödvändigt allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge de behövs för behandlingens ändamål och kommer därefter att gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig får bara överföras till ett land utanför EU/EES under vissa förutsättningar, kontakta dataskyddsombudet om frågor om överföring till tredjeland uppstår. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel offentlighetsprincipen. Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss via ksdiarium@umea.se Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Kontakt

Om du har funderingar kring Umebrå forum, är du välkommen att kontakta oss på Umebrå.

umebra@umea.se


Sidan publicerades