Ansökan heltidsbrandman

Här kan du läsa om våra krav och hur testerna går till.

Hur går uttagningen till?

1. Urval

Efter att ansökningstiden gått ut går vi igenom de ansökningar som kommit in. Därefter väljer vi ut ett antal personer som går vidare till nästa steg, vilket är ett webbaserat kognitivt test. Om du inte blir utvald får du meddelande från oss.

2. Kognitivt test

Du som ska genomföra detta test blir kontaktad av oss för vidare instruktion. Det kognitiva testet undersöker personlighet och mental förmåga och försöker förutsäga din förväntade arbetsprestation.

3. Testdag

Efter det kognitiva testet tas ett antal personer ut till en testdag på brandstationen i Umeå. Tillsammans med andra sökande får du genomföra ett antal tester för att se att du har de grundfärdigheter som krävs för arbetet. Du behöver ha bra kondition, vara simkunnig och inte vara rädd för mörker eller höjder.

De tester du får genomföra är:

  • Höjd: Du får klättra upp i en maskinstege till korgen på 18 meters höjd och på den höjden genomföra en enklare uppgift.
  • Simning och livräddning: Du ska simma 200 meter valfritt simsätt samt bogsera en docka 25 meter.
  • Klaustrofobi: Med andningsskydd och larmställ får du gå en bana i mörk och varm miljö.
  • Rullband: Du tar på dig utrustning, larmställ och luftpaket som totalt väger cirka 24 kilogram. Först går du i två minuter där lutningen successivt ökar till 8 grader. Sedan går du i sex minuter med 8 graders lutning och en hastighet på 5,6 km/h (dag två).
  • Fystester enligt Winternet: gripstyrka, rodd, bänkpress, längdhopp, löpning och haklyft.
  • Praktiska test: Du ska lösa ett praktisk problem inom en viss tid med till exempel borrmaskin, sticksåg eller annat handverktyg.

Fystester enligt Winternet

4. Intervju

Efter genomförd testdag kommer du som blir uttagen för den fortsatta rekryteringen att bli kallad till intervju. Du kommer då få träffa en rekryteringsgrupp bestående av representanter från arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

5. Referenser

Som ett sista steg kan rekryteringsgruppen kontakta någon eller några av de referenser som du lämnat vid ansökan eller intervju.

6. Anställning

Efter sammanställning av samtliga delar i rekryteringsprocessen fattas beslut utifrån vem som bäst uppfyller uppställd kravprofil. De sökande som går vidare genomför som ett sista steg en medicinsk tjänstbarhetsbedömning. Företagshälsovården genomför hälso- och läkarundersökning och arbets-EKG.

Sidan publicerades