Gammalt kopparstick över Umeå

Historien om Umeå

Berättelsen om Umeå är allas berättelse. Den tillhör de som har levt här i generationer och till de som flyttar hit just nu. Läs berättelsen på www.umea400.se/historien.

Berättelsen om Umeå är berättelsen om urfolket samer som har bott i Sápmi under mycket lång tid och om människor som en gång stannade upp här, bosatte sig och började leva sina liv. Det är berättelsen om hur man brukade jorden, hur nya generationer växte upp, och hur nya familjer bildades, hur samhället formades och hur allt fler ville vara en del av platsen där vi bor.

Det är berättelsen om hur människor engagerar sig i samhällsbygget, bildar föreningar, odlar intressen, utbildar sig, och hur musiken, konsten och litteraturen formar våra liv. Det handlar också om hur entreprenörer skapar företag och hur myndigheter etablerar sig i staden, hur kompetens och bildning ger oss möjligheter och verktyg att möta våra samhällsutmaningar.

Några berättelser som är särskilt viktiga att berätta under jubileumsåret 2022 handlar om älvslandskapet och dess betydelse för Umeå, i går, i dag och i framtiden. Vi vill även blicka framåt, lyfta och beskriva ny teknik, innovationer och ny kunskap, och satsningar på cirkulär ekonomi och hållbarhet, som är viktiga och centrala frågor för framtidens Umeå.

Historien om Umeå

Under jubileumsåret samlar och sprider vi berättelser som handlar om Umeås historia, om det som har format Umeå och gjort staden till den plats där vi är i dag, om föreningar, idrottsrörelsen, kulturen, kyrkligheten, politiken, om näringsliv, utbildning och myndigheter. Människoöden och händelser är självklart viktiga inslag, liksom älvslandskapets betydelse.

Läs alla berättelser på www.umea400.se/historien.

Sidan publicerades