Konstruktionsbyggnader

Med konstruktionsbyggnader avses tekniska byggnadsverk. Gemensamt för alla konstruktionsbyggnader är att de kräver att löpande och planerat underhåll för att säkerställa funktion och teknisk livslängd.

Konstruktionsbyggnader omfattar följande konstruktionstyper:

 • Broar
 • Parkbroar
 • Trummor med diameter > 2 m
 • Tunnlar
 • Kajer
 • Stödmurar
 • Bullerplank
 • Trappor

Följande regelverk med gällande uppdateringar och tillägg gäller:

 • Krav brobyggande, TDOK 2016:0204
 • Råd brobyggande, TDOK 2016:0203
 • BBR
 • Eurokod
 • EKS
 • AMA anläggning

Dokument och ändringar för TDOK. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid överlämnande till Gator och parkers gatudrift ska följande dokument levereras:

 • Godkänd slutbesiktning
 • Relationshandlingar
 • Konstruktionsberäkningar
 • Kompletta handlingar för registrering i BaTMan
 • Drift- och underhållsplan

Vid nybyggnation gäller följande:

 • Fri höjd på minst 3,5 m (GC-tunnel)
 • Fri bredd på minst 6 m (GC-tunnel)
 • Tak skall vara vitmålade (GC-tunnel)
 • Lutning på golvet i tunneln för att få en god avvattning
 • Konstruktioner ska klotterskyddas

Allmänt

Gällande lagar, regler och föreskrifter ska följas.

För broarbeten hänvisas i första hand till:

* TRVK Bro 11 (publ. 20122:085) och TRVK Bro 11 (publ. 2011:086).

* Myndighetsföreskrifter angivna i TRVK Bro 11, A.1.2.2

* Litteraturförteckningen i bilaga 1 till TRVK Bro 11

* VVK Brounderhåll (publ. 2012:020)

* TRV AMA Anläggning 10 Publ: 2011:102

* TRV AMA Anläggning 10 Rev 2 publ: 2012:219

* Trafikverkets hemsida med gällande bro och tunneldokument:

Gator och parker upphandlar underhåll och besiktningar av konstbyggnader.

Broregister förs i BATMAN.

Sidansvarig

Amanda Arnö
amanda.arno@umea.se

Revidering: 2021-11-01

Sidan publicerades