Startsida Umeå kommun

NLC park, Västerslätt

Områdesbeskrivning

Strax norr om den nya godsbangården, intill Umeås nya ringled (E12) ligger NLC Park i ett mycket bra trafikorienterat läge.

Tidsplan

Markanvisning sker löpande.

Typ av verksamhet

Verksamheter med behov av järnvägsanslutning, exempelvis logistikföretag.

Detaljplanen medger till största del bebyggelse för industri (ej tillverkningsindustri eller livsmedel) samt lager. Området är främst avsett för logistikföretag som kan dra nytta av det förmånliga läget. Inom det norra planområdet medges kontor i 9 våningar med goda exponeringsmöjligheter mot Norra länken.

Eftersom detta område ligger intill den nya ringleden och en av entréerna till Umeå är utformningen av platser och byggnader av stor vikt.

Pris

Markpriset är 450kr/kvm

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Emilio Arango Nilsson
090-16 23 82

073-803 59 73

emilio.arangonilsson@umea.se

Emma Pettersson
090-16 23 58
070-231 80 13
emma.pettersson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus