2014-hjärtat med norrskensbild i Umeå

Bilden är ett collage. Norrskensfotot: Fredrik Larsson.

Umeå 2024 – Cultural Summit lyfter kulturhuvudstadsåret

I år är det tio år sedan Umeå var Europas kulturhuvudstad och det upmärksammas med kulturkonferensen Umeå 2024 – Cultural Summit torsdag–fredag 16–17 maj. Kulturhuvudstadsåret präglades av allt från en storslagen invigning på älven, en unik version av operan Electra utomhus, festivaler av alla slag, invigning av Väven och Kvinnohistoriskt museum och mycket mer. Det var också en brännpunkt för diskussioner om kulturens roll i stadsutvecklingen, mångfald, urfolk med mera; frågor som fortfarande är angelägna.

Kulturkonferensen hålls i två dagar för att diskutera kulturhuvudstädernas betydelse och kulturens framtida utmaningar i Sverige och Europa.

På Umeå2024 – Cultural Summit medverkar flera högaktuella och intressanta talare, till exempel Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet, sametingets ordförande Håkan Jonsson, Charles Landry, författare och internationell rådgivare inom stadsutveckling och Ron Davis Alvarez, El Sistemas främste företrädare i Sverige.

Till konferensen bjuds bland andra representanter för svenska kommuner och regioner och Europas kulturhuvudstäder in. Du som är Umeåbo är också välkommen att delta.

Umeå 2024 – Cultural Summit
Torsdag–fredag 16–17 maj
Väven, Vävenscenen

Alla föredrag och presentationer hålls på engelska.

Konferensen är gratis men kräver biljett.

Sidan publicerades