Om oss

Böcker och I-pad

En effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning

  • Vi underlättar för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare.
  • Vi förmedlar lån både från Umeå stadsbiblioteks och från depåbibliotekets mediebestånd.
  • Vi ger service kring fjärrlån och referensarbete samt ordnar utbildningar.
  • Sveriges depåbibliotek och lånecentral är en av de nationella tjänster som KB finansierar, en del i KB:s uppdrag att främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet.

Fjärrlånemagasin

Sveriges depåbibliotek är ett gemensamt fjärrlånemagasin för hela landets bibliotek.

Boksamlingen utökas kontinuerligt genom donationer från folk- och skolbibliotek. Även vissa forsknings- och specialbibliotek bidrar med gåvor. Samlingen omfattar äldre och nyare litteratur på svenska och är sökbar i Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Depåbiblioteket är tillgängligt för alla att låna från. Du som är privatperson vänder dig till ditt lokala bibliotek som förmedlar fjärrlån från oss.

Medieförsörjningsfrågor

Folkbibliotekens utbud ska enligt bibliotekslagen präglas av allsidighet och kvalitet, hur speglas det i våra medieplaner? Urval, förvärv, gallring av fysiska och digitala medier hänger ihop. Möjligheten till fjärrlån är också en aspekt att ta hänsyn till.

Medieförsörjningsfrågor är ständigt aktuella och arbete med medieplanering har pågått och pågår på många bibliotek. Samarbete sker nationellt och även i många regioner har ett ökat mediesamarbete växt fram. Medielandskapet förändras och vi vill ge tips på aktuell litteratur, aktuella utredningar, nationella aktörer samt goda exempel.

Sidan publicerades