Norrsken över Umeå centrum och Umeälven.

Umeå är en mångfasetterad stad och det hoppas vi kommer återspeglas i allt som sker under 2022.

Var med i firandet

Vill du vara med och samverka när Umeå firar 400 år? Kul! Här får du veta mer om vad som gäller.

Vi börjar med kriterierna. Kolla om din samverkan eller ditt förslag kan knytas till ett eller flera av nedanstående teman:

Älvslandskapet

 • Exempel: Umeås historia och vagga, fiske och flottning, Umeås byar i anknytning till älven.
  Älvslandskapets betydelse i framtiden för byarna och samhällena kring Umeälven.

Blicka mot framtiden som ny teknik, innovation med mera

 • Exempel: I samverkan med universiteten, Curiosum, förskolor/skolor i olika projekt

Cirkulär ekonomi och hållbarhet

 • Exempel: Engagera Umeås invånare i kommunens hållbarhetsprojekt, kan vara genom tävlingar och att synliggöra goda exempel

Samordning med civilsamhället

 • Exempel: Idéer för samverkan och aktiviteter med föreningslivet via ansökan till föreningsbyrån, idéer för samverkan med externa aktörer för att skapa programaktiviteter under året

Demokrati

 • Exempel: Idéer för samverkan med verksamheter i Umeå kommun som förskolor och skolor, kulturskolan, naturskolan, fritid unga, fritid för alla

En framtidshälsning

 • Exempel: Kan vara 400 framtidshälsningar, men detaljerade kriterier med exempel arbetas fram under våren 2021.

Lyfta in det historiska perspektivet

 • Exempel: Kan utgå från forskning, litteratur, byars historia, samverkansidéer, guidningar och mycket mera.

Sedan finns det också några gemensamma utgångspunkter som vi vill att du ska ha koll på:

 • Tar avstamp mot framtiden.
 • Fortsätter profilera Umeå som ledande kultur- och idrottsstad i Sverige.
 • Utveckla nätverk, marknadsföring och kommunikation. I detta arbete tar vi vara på guldkornen från Umeås kulturhuvudstadsår.
 • Ett 400-årsfirande med olika arrangemang som även ger positiva effekter för besöksnäringen.
 • Samverkan och delaktighet med olika aktörer, civilsamhället, föreningsliv, universitet och näringsliv.
 • En möjlighet att engagera sig redan under planeringsperioden 2021.
 • Olika samverkansmodeller kan utvecklas i dialog med Umeåborna.
 • Utgångspunkten är att blicka mot framtiden, det innovativa Umeå med fokus på hållbarhet, demokrati och en framtidshälsning från Umeåborna.
 • Det historiska perspektivet ska lyftas in i utformningen av jubileumsåret.
 • Älvslandskapet har hög prioritet i utvecklingen av året.


I all samverkan med Umeå400 gäller att respektera grundläggande mänskliga rättigheter* vilket bland annat handlar om att alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och funktionsnedsättning, ska kunna delta på lika villkor. Medverkan inom ramen för Umeås 400-årsfirande kräver också att det är partipolitiskt obundet.

*Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Pdf med sammanställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du fler funderingar om vad som gäller för samverkan och/eller förslag? Här kommer mer info!

För aktörer i Umeå kommuns verksamheter

Du och er verksamhet kan samarbeta kring en aktivitet eller ett arrangemang, med en annan verksamhet i kommunen och/eller inom ett visst tema. I samtliga fall ansvarar ni själva för att hantera denna samverkan.

För externa aktörer

Du kan samarbeta kring en aktivitet eller ett arrangemang, med en verksamhet och/eller inom ett visst tema. I samtliga fall står du och din organisation eller ditt företag bakom samarbetet.

Har du en idé eller ett förslag som du tycker skulle passa att vara en del i Umeås 400-årsfirande utifrån dessa teman? Du är mycket välkommen att skicka in ditt förslag till dan.vaha@umea.se eller ringa projektledaren på 070-665 45 60. Skickas in före 1 december 2021.

Tips och goda råd vid arrangemang

När du planerar för ett arrangemang kan du få värdefulla tips och råd hos företagslotsarna i Umeå kommun. Några av tipsen vi fångat upp handlar om vad som kan vara bra att tänka på under planeringen:

 • Typ av evenemang
 • Välj plats, det finns olika möjligheter
 • Bestäm yta, hela ytan ni vill göra något på
 • Välj tid, inklusive av- och påetablering
 • Beskriv om ni behöver till exempel el och hur mycket
 • Ansök till polisen och ha en dialog med Gator och parker i Umeå kommun

Kontaktuppgifter och mer info hittar du på www.umea.se/fortagslots Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur får vi använda logotyp och illustrationer?

I samband med information om ert arrangemang eller aktivitet som en del i Umeå400 har ni tillstånd att använda logotypen för Umeå400 och även illustrationer. Ni har alltså inte ett generellt tillstånd att använda logotypen i andra sammanhang.

Logotypen tillsammans med instruktioner om hur du får använda den finns att ladda ner här på vår webbplats, sidan Ladda ner material. Öppnas i nytt fönster.

För att använda och ladda ner illustrationer, kontakta Umeå400 på mejl elisabeth.lind@umea.se eller ring 090-16 16 02 för mer information.

Kan föreningar söka bidrag för att ordna en aktivitet?

Ja, vi har ett utvecklingsstöd som föreningar kan söka för att genomföra arrangemang eller projekt som ingår i firandet av Umeås 400-årsjubileum. Stödet gäller för insatser av tillfällig karaktär.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Mer information om utvecklingsstödet finns på www.umea.se/bokningbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem beslutar om vad som får vara med i Umeås 400 årsfirande?

Umeå400s projektledning beslutar.

Vad gäller vid sponsring?

Är du intresserade av att sponsra någon aktivitet eller arrangemang under programåret kan du ta kontakt med projektledaren Dan Vähä.

Vem kontaktar vi för att få veta mer om vad som gäller?

Ni kan mejla projektledaren, dan.vaha@umea eller kommunikationssamordnaren för Umeå400, elisabeth.lind@umea.se. Vi svarar så snart vi kan på mejl, oftast inom en till två vardagar.

Fler frågor och svar

Vi kommer att fylla på löpande med fler frågor och svar som kan vara till hjälp.

Sidan publicerades