Beläggning natursten

Krav

Hällar i gångbana ska vara sågade på alla sidor.

För stenmaterial i refuger och övriga ej trafikerade och svårskötta ytor ska speciellt sätt- och fogmaterial användas för att undvika ogräs.

Om materialet sätts i betong ska följande sättmaterial användas:

• CEM 1 BV/LA/SR (anläggningscement)

• Ballast max 0–16 millimeter

• Tryckhållfasthet > C 16/20

• Jordfuktig konsistens

Riktlinjer

Vid projektering av naturstensytor/blockstensmurar ska hänvisning göras till Stenhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och "Tillbaka till stenåldern – handbok i stensättning" (utgiven av Svenska kommunförbundet).

Fogar kan behöva anges särskilt. Utrymme mellan granitblock behövs för att möjliggöra väderberoende rörelse eller utvidgning av materialet.

Bearbetning av ovanytan på hällar bör vara krysshamrad för att få en bra friktion.

Sidansvarig

Erland Jonsson
erland.a.jonsson@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades