Sharing City Umeå

Inom delningsekonomins möjligheter och risker har Sharing City Umeå testat och utvärderat en rad tjänster. I denna digitala rundvandring har vi samlat alla våra erfarenheter i projektet som pågått mellan 2017 och 2021. Genom delning har vi arbetat för hållbarhet i alla dimensioner.

Delningstjänsterna ska förhoppningsvis ha bidragit till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden. Sharing City Umeå har även haft ett särskilt fokus på jämställdhet och integration. Programmet har genomförts i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut.

En av fyra innovativa städer

Umeå var en av fyra innovativa städer inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden tillsammans med Göteborg, Malmö och Stockholm. Sharing Cities Sweden är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Syftet med programmet är att dela resurser inom en stad på effektivare sätt och att dela kunskap mellan deltagande städer. Sharing Cities bygger också på principerna bakom open source och open data.

Umeå Kommun logotyp
Energimyndigheten logotyp
Formas logotyp
Viable cities logotyp
Vinnova logotyp


Sharing City UmeåCykelstället
Delningspaviljongen
Parkeringshuset Nanna
Fritidsbanken
Rikihuset
Vakin
Coompanion Nord
Mer information (extern länk)