Utvärderingsrapporter

Aktuella forskningsrapporter, uppsatser och utvärderingar inom delningsekonomi nationellt och internationellt.2021

Vehicle-to-grid i Nanna parkeringshus - En aktörkartläggning om förutsättningat, möjligher och hinder


Simulering V2B


Appendix till simulering av V2B


Simulering av Vehicle to Building, Parkeringshuset Nanna, Umeå

2020

Slutrapport om Recykla på Cykelstället


Utvärdering av cykeluthyrningstjänsten ReCykla


Planning for non-profit sharing, Umeå och Göteborg, masterthesis, Felix Shulz, KTH, Sweden


Sveriges konsumenter om delningsekonomi


Utvärdering Smarta Kartan, Handelshögskolan, Umeå universitet


Delad vårdnad av företagsresurser - Hinder och drivkrafter till delningsekonomi mellan etablerade företag, Linn Lundkvist, Jessica Öhgren, Handelshögskolan, Umeå universitet


Rapport miljöutvärdering Leksaksbiblioteket, Göteborg


Lärdomar om servicehubbar 2018-2020, Sharing City Umeå_kortversion


Utvärdering av fritidsbanker, Rise

2019

IVL-Delningens potential_kortversion_Svenska miljöinstitutet


15 Pathways to localise the sustainable development goals, ICLEI European secretariat 


Analysis of Sharing Economy Services, Lund university


B2B Sharing Platforms. The next logical step, Christian Esselin, Adam Falkenberg, Umeå universitet.


Framtidens mobilitetsbehov, Sharing City Umeå


Delningsekonomi på mellanstora städers villkor, Umeå kommun case, Jesper Kramers, Masteruppsats, KTH


Vad vill du dela med dina grannar?En diskursanalys om delningsekonomi, Siri Björk, Examensarbete, Umeå universitet


Är det gratis att låna? En kvantitativ studie om motivationer för och utfall av deltagandet i den icke-kommersiella delningsekonomin Fritidsbanken, Sara Bromark, Fanny Sjölund, Umeå universitet


ATHENS - LESSONS LEARNED FROM SYNATHINA
How can local government work productively
with citizens to promote the wellbeing of the city?, Bloomberg Philanthropies


Vad är den gröna ekonomin?, Kes McCormick, programansvarig Sharing Cities Sweden.


Samnyttjande av offentlig service-
Ett kunskapsunderlag till Riktlinjer för planering av offentlig service inom Älvstaden, Göteborgs stad.2018

Sharing and the City: Roles, Relations and Governance Mechanisms,Yuliya Voytenko Palgan, Oksana Mont and Lucie Zvolska, Lund University


Omgiven av Gränsgångare- Framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor,
Rapport från Innovationsplattform Borås (2018)
Heiti Ernits (RISE och Högskolan i Borås)


Assessing the Environmental Potential of
Collaborative Consumption: Peer-to-Peer Product
Sharing in Hammarby Sjöstad, Sweden
Michael Martin , David Lazarevic and Charlie Gullström.


To Connect Idle Capacity with Users - on Business
and Digital Platform Aspects for Sharing Services
Jan Markendahl, M Istiak Hossain
School of Electrical Engineering and Computer Science
Royal Institute of Technology, Stockholm
Alex Jonsson, Evothings Lab AB, Stockholm


The Sharing Future-
A look at the playing field of the Swedish sharing economy, Oskar Ahlman, Umeå universitet


Sharing City Compass- For Umeå Municipality, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund university


Analysis of Sharing Economy Services:
Initial Findings from Sharing Cities Sweden
Abstract of Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University,
Sweden,City of Gothenburg,City of Stockholm,
City of Umeå, Sweden.


De bort glömda pensionsmiljonerna-
En rapport om framtida pensioner för anställda i GIG-ekonomin, Skandia


Dela prylar, yta, bil och tid Delningsekonomi i kommunerna, Svenska miljöinstitutet, IVL


Från parkering till mobilitet - framtidssäkra fastigheter i ett nytt mobilitetslandskap, Fastighetsägarna

2017

Collaboration in Cities:From Sharing to
‘Sharing Economy’, PwC


Delningsekonomins vinster - Hur bör verksamheter utvärderas?, Tove Pettersson, Masterexamen, 30 HP, Miljövetenskap, Lunds universitet

2015

Exploring the Possibilities for Implementing
Collaborative Consumption Within Hammarby Sjöstad,
Stockholm, Going Beyond the Visions of the Citizen
Initiative HS2020, Anna-Maja Jöhnemark, Royal Institutet of Technology.

Sidan publicerades