Utvärderingsrapporter

Aktuella forskningsrapporter, uppsatser och utvärderingar inom delningsekonomi nationellt och internationellt.

2021 Slutrapporter

Slutrapport för testbädden Sharing City Umeå 2017-2021 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport_Coompanion , 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport Fritidsbanken_effekter , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Fritidsbanken_sommarlovsturne , 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Fritidsbanken_parasport , 1019.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Slurapport_integration_Tomtebo , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport_Resvana , 338.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport Grönytor_Umeå universitet_Akademiskahus_RegionVästerbotten , 18.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport Vakin , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vehicle-to-grid i Nanna parkeringshus – en aktörkartläggning om förutsättningar, möjligher och hinder , 711.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Simulering V2B , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Appendix till simulering av V2B , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Simulering av Vehicle to Building, Parkeringshuset Nanna, Umeå , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2020

Slutrapport om Recykla på Cykelstället , 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av cykeluthyrningstjänsten ReCykla , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Planning for non-profit sharing, Umeå och Göteborg, masterthesis, Felix Shulz, KTH, Sweden , 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges konsumenter om delningsekonomi , 496.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering Smarta Kartan, Handelshögskolan, Umeå universitet , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Delad vårdnad av företagsresurser – hinder och drivkrafter till delningsekonomi mellan etablerade företag, Linn Lundkvist, Jessica Öhgren, Handelshögskolan, Umeå universitet , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport miljöutvärdering Leksaksbiblioteket, Göteborg , 982.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lärdomar om servicehubbar 2018-2020, Sharing City Umeå_kortversion , 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av fritidsbanker, Rise , 11.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2019

IVL-delningens potential_kortversion_Svenska miljöinstitutet , 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

15 Pathways to localise the sustainable development goals, ICLEI European secretariat , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Analysis of Sharing Economy Services, Lund university , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

B2B Sharing Platforms. The next logical step, Christian Esselin, Adam Falkenberg, Umeå universitet , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Framtidens mobilitetsbehov, Sharing City Umeå , 330.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Delningsekonomi på mellanstora städers villkor, Umeå kommun case, Jesper Kramers, Masteruppsats, KTH , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad vill du dela med dina grannar?En diskursanalys om delningsekonomi, Siri Björk, Examensarbete, Umeå universitet , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Är det gratis att låna? En kvantitativ studie om motivationer för och utfall av deltagandet i den icke-kommersiella delningsekonomin Fritidsbanken, Sara Bromark, Fanny Sjölund, Umeå universitet , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Athens – Lessons learned from Synathina. H , 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.ow can local government work productively w , 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.ith citizens to promote the wellbeing of the city?, Bloomberg Philanthropies , 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad är den gröna ekonomin?, Kes McCormick, programansvarig Sharing Cities Sweden , 817 kB, öppnas i nytt fönster.

Samnyttjande av offentlig service – e , 11 MB, öppnas i nytt fönster.tt kunskapsunderlag till Riktlinjer för planering av offentlig service inom Älvstaden, Göteborgs stad , 11 MB, öppnas i nytt fönster.

2018

Sharing and the City: Roles, Relations and Governance Mechanisms,Yuliya Voytenko Palgan, Oksana Mont and Lucie Zvolska, Lund University , 274.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Omgiven av Gränsgångare – framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor, R , 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.apport från Innovationsplattform Borås (2018) , 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.Heiti Ernits (RISE och Högskolan i Borås) , 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Assessing the Environmental Potential of C , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.ollaborative Consumption: Peer-to-Peer Product. Sharing in Hammarby Sjöstad, Sweden. Michael Martin, David Lazarevic and Charlie Gullström , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

To Connect Idle Capacity with Users – on Business a , 242.7 kB, öppnas i nytt fönster.and Digital Platform Aspects for Sharing Services. J , 242.7 kB, öppnas i nytt fönster.an Markendahl, M Istiak Hossain, S , 242.7 kB, öppnas i nytt fönster.chool of Electrical Engineering and Computer Science, R , 242.7 kB, öppnas i nytt fönster.oyal Institute of Technology, Stockholm, A , 242.7 kB, öppnas i nytt fönster.lex Jonsson, Evothings Lab AB, Stockholm , 242.7 kB, öppnas i nytt fönster.

The Sharing Future – a , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. look at the playing field of the Swedish sharing economy, Oskar Ahlman, Umeå universitet , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sharing City Compass- For Umeå Municipality, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund university , 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Analysis of Sharing Economy Services: I , 1 MB, öppnas i nytt fönster.nitial Findings from Sharing Cities Sweden A , 1 MB, öppnas i nytt fönster.Abstract of Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University, , 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Sweden,City of Gothenburg,City of Stockholm, C , 1 MB, öppnas i nytt fönster.ity of Umeå, Sweden , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

De bort glömda pensionsmiljonerna – e , 1 MB, öppnas i nytt fönster.n rapport om framtida pensioner för anställda i GIG-ekonomin, Skandia , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dela prylar, yta, bil och tid Delningsekonomi i kommunerna, Svenska miljöinstitutet, IVL , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Från parkering till mobilitet - framtidssäkra fastigheter i ett nytt mobilitetslandskap, Fastighetsägarna , 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2017

Collaboration in Cities: From Sharing to , 2 MB, öppnas i nytt fönster.‘Sharing Economy’, PwC , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Delningsekonomins vinster – hur bör verksamheter utvärderas?, Tove Pettersson, Masterexamen, 30 HP, Miljövetenskap, Lunds universitet , 1.1 MB.

2015

Exploring the Possibilities for Implementing C , 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.ollaborative Consumption Within Hammarby Sjöstad, S , 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.tockholm, Going Beyond the Visions of the Citizen I , 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.nitiative HS2020, Anna-Maja Jöhnemark, Royal Institutet of Technology
, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades