Förlängd möjlighet att utfärda slutbetyg inom komvux

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs till 1 juli 2025.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan, ska de tidigare bestämmelserna om behörighet, fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2025 har fått slutbetyg från gymnasial komvux.

Det innebär att elever som på grund av pandemin tvingats skjuta upp sina studier eller prövningar längre tid att fullfölja sina studier och få ut ett slutbetyg.

Sidan publicerades