Regionala miljömål

Åtgärdsprogram med miljömålen i sikte 2019–2025

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen har Läns­styrelsen lanserat Hållbara Västerbotten, ett åtgärdsprogram som förankrats hos flera andra aktörer i länet. Programmet fungerar som en verktygslåda där företag, kommuner, myndigheter, skolor och föreningar i Västerbotten kan ta del av konkreta tips och förslag på olika sorters insatser som främjar en bättre miljö i länet.

Det är få av de 16 regionala miljömålen som har uppnåtts och arbetet för att nå dem fortsätter. Miljömålen är den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det innebär arbete med både styrmedel och åtgärder.

Verktygslåda med 122 konkreta tips

För att öka takten i arbetet för att förbättra miljötillståndet i Västerbotten så har Länsstyrelsen i samarbete med flera aktörer i länet tagit fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen. Syftet är att ge stöd för prioriteringar av miljöförbättrande åtgärder, men framför allt inspirera till att göra goda insatser.

Programmet fungerar som en verktygslåda med 122 konkreta åtgärdstips till företag, kommuner, regionen, organisationer, myndigheter och skolor för att ett steg i taget jobba mot ett bättre miljötillstånd.

Fler behöver göra mer!

De åtgärder som finns som förslag är märkta med vilka miljömål och globala mål från Agenda 2030 som insatserna berör. Programmet är uppdelat i fem delar:

  • Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa
  • Hållbar samhällsplanering samt hållbart byggande och förvaltande
  • Hållbart resande och energieffektiva transporter
  • Hållbara natur- och kulturmiljöer
  • Hållbara vatten

De 122 insatserna för miljön är främst förslag på åtgärder som, utöver ordinarie miljöarbete som pågår på systemnivå, är frivilliga att genomföra men som ändå starkt bidrar till en bättre miljö. Insatserna är fram­tagna och utvalda tillsammans med experter på miljöfrågor.

Om du och din organisation är intresserade av att hänga med på Västerbottens miljömålsarbete, kontakta Länsstyrelsen: agp.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Sidan publicerades