Fritidsaktiviteter, funktionsnedsättningar

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter för målgruppen genom att

  • erbjuda mötesplatser
  • främja samverkan
  • främja målgruppens inflytande och delaktighet.

Verksamheten ska erbjuda ett attraktivt fritidsutbud för vuxna och unga med funktionsnedsättningar. Verksamheten riktar sig främst till personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Aktiviteterna ska utgå från deltagarnas behov och stimulera till inflytande, delaktighet och socialt nätverksbyggande.

Vi lovar att

  • skapa förutsättningar för fritidsaktiviteter till låg eller ingen kostnad för målgruppen
  • besökarna ska ges möjlighet att påverka och medskapa innehållet i aktiviteterna
  • verksamheten sker i huvudsak i Umeå kommun
  • samverkan med andra aktörer, studieförbund, civilsamhället med mera prioriteras i syfte att nå våra mål
  • att arrangera utflykter och resor för målgruppen till självkostnadspris (gäller Fritid för alla).

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter och utvecklingsförslag. Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via kommunens webb.

Dialog och synpunkter

Vill du veta mer?

Läs mer om våra verksamheter:

Mariehems fritidsgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritid för alla

Fastställd

Av fritidsnämnden 2019-11-27
Senast ändrad 2019-11-07

Sidan publicerades