Överförmyndarnämnden, protokoll, direktjustering 2023-11-15

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-11-15

Paragrafer:
§§ 160, 173

Anslag publicerades:
2023-11-17

Anslag avpubliceras:
2023-12-09

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades