Vad är Gendered Landscape?

Med hemsidan Gendered landscape vill vi ge en bild av staden Umeå som spelplats för jämställdhet – och ojämställdhet. Visa att normer och strukturer kring kön spelar roll i vår stad. Att många års jämställdhetsarbete spelat roll och lett till viktiga framsteg – men att det fortfarande finns problematik kring ojämställdhet runtom oss.

Bakgrund

Allt började med en fysisk busstur genom Umeå. Den guidade turen Det könade landskapet genomfördes för första gången i maj 2009. Turen tillkom efter en idé om att på ett nytt sätt, synliggöra både framgångsrikt jämställdhetsarbete samt synliggöra och problematisera de frågor det är angeläget att jobba vidare med. Under åren har politiker, tjänstepersoner och besökare i Umeå kunnat följa med på den fysiska bussturen.

Ett sätt att digitalisera

Gendered Landscape är ett sätt att digitalisera och ta den fysiska resan ut på nätet, där den är tillgänglig för alla. Med hjälp av 360-filmer kan den som vill ”titta runt” på ett antal platser i Umeå, och få upp ögonen för ojämställdhet och jämställdhetsarbete i staden. Detta arbete har genomförts med stöd av Boverkets satsning på jämställda offentliga miljöer.

Viktigt att synliggöra

Det handlar om att synliggöra såväl exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete men också, minst lika viktigt, om att visa upp platser som är ojämställda och frågeställningar kring dem. Det handlar om att skapa en medvetenhet om att kön spelar roll i staden, och att ojämställdheten får konsekvenser i alla delar av samhället.

Sidan publicerades