Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Besök alla platser

Den här resan är ett sätt att levandegöra statistik och visa på konkreta effekter av jämställdhetsarbete. Ett arbete som har letts både av kommunen och andra organisationer och personer i Umeå. Vi har försökt att exemplifiera framgångsrika förändringar och landmärken i staden, men även belysa utmaningar som finns. Syftet är också att understryka vikten av att belysa könsmaktstrukturer i samhället och visa resultatet av ett långsiktigt arbete med genusfrågor i Umeå kommun.

Gör en resa i Umeås könade landskap

Den här resan är ett sätt att levandegöra statistik och visa på konkreta effekter av jämställdhetsarbete. Ett arbete som har letts både av kommunen och andra organisationer och personer i Umeå.

Vi har försökt att exemplifiera framgångsrika förändringar och landmärken i staden, men även belysa utmaningar som finns. Syftet är också att understryka vikten av att belysa könsmaktstrukturer i samhället och visa resultatet av ett långsiktigt arbete med genusfrågor i Umeå kommun.

 • Väg E12

  2018 togs en ny trafikstrategi för E12-regionen fram, med tydliga skrivningar om social hållbarhet och jämställdhet.
 • Östra station

  Umeås nyaste järnvägsstation fokuserar på trygg, tillgänglig och hållbar mobilitet.
 • Anna Grönfeldts gata

  En av Umeås centrala gator döps efter en av den lokala politikens tidiga kvinnliga pionjärer.
 • Listen på Rådhustorget

  Under hösten 2019 uppfördes ett #metoo-monument att uppföras på Rådhustorget. Monumentet markerar kommunens ställningstagande mot sexuella trakasserier och är e...
 • Maja Beskowskolan

  Killar väljer byggprogrammet, tjejer väljer hantverksprogrammet. Så kan man grovt sammanfatta den starka könssegregeringen på gymnasieskolorna i Umeå. Bilden är...
 • Stationstunneln

  Stort ljusinsläpp, rundade hörn för bättre överskådlighet och uppgångar i mitten av tunneln. Det är några exempel på hur stationstunneln i Umeå har planerats oc...
 • SVT-huset på Ersboda

  Män dominerar i nyhetsrapporteringen världen över. En studie visade att bara 24 procent av de intervjuade är kvinnor. I Sverige låg samma siffra på 31 procent....
 • Hedlunda förskola

  Här på Hedlunda förskola i centrala Umeå arbetar man med så kallad fördjupad genuspedagogik. Varje barn ska bemötas utifrån sina egna förutsättningar och inte u...
 • Hemtjänsten på Haga

  Hemtjänsten är ett starkt kvinnodominerat yrke. De som jobbar inom kommunens hemtjänst inom staden, som här på Haga, tar sig i regel fram på cykel – året runt,...
 • Hagaskolan

  Måltidsservice i Umeå, som har sitt produktionskök på Hagaskolan, serverar dagligen 23 000 portioner till kök runt om i kommunen. De senaste åren har man jobbat...
 • Gammliavallen - Umeå Energi Arena

  Det togs i slutet av 90-talet ett modigt beslut i fritidsnämnden som handlade om att träningstider ska tilldelas efter serietillhörighet. Högsta laget ska välja...
 • Berghems förskola

  I Umeå har det funnits förskola sedan 1966, då de första avdelningarna öppnade på Berghems förskola. Förskolan är fortfarande i bruk idag.
 • Umeå universitet

  Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är en arbetsenhet med ansvar för att skapa en sa...
 • Kvinno- och tjejjouren

  Kvinnojouren – av kvinnor och för kvinnor. Kvinno- och tjejjouren är en ideell, feministisk förening som drivs av kvinnor och tjejer för kvinnor och tjejer.
 • Hållbara Ålidhem

  Hållbara Ålidhem är ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling som bland annat inneburit sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar i s...
 • Akutmottagningen

  Våld i nära relationer kan sluta här på akuten. Men det börjar alltid med kontroll. Att som närstående uppmärksamma tidiga tecken och våga agera är vi...
 • Nobody puts baby in a corner

  Offentligt konstverk som uppmuntrar tjejer och kvinnor att inte begränsa sitt sätt att röra sig i offentliga miljöer.
 • Gågatan

  Det finns stora skillnader i mäns och kvinnors konsumtion. Det gäller både i Västerbotten och i landet i stort. Vad och hur vi handlar är en spegling av normer...
 • Parkeringshuset Nanna

  Hur kan makt och kön synliggöras i ett parkeringshus? I parkeringshuset Nanna i centrala Umeå har det kommunala parkeringsbolaget Upab arbetat med jämställdhets...
 • Väven och Kvinnohistoriskt museum

  Väven är Umeås nya kulturhus. Här finns Kvinnohistoriskt museum med syfte att samla berättelser och synliggöra delar av historien som inte varit synliga.
 • Frizon i Årstidernas park

  Här i Årstidernas park vid Umeälven i centrala Umeå har kommunen, med finansiering från Boverket, jobbat tillsammans med unga tjejer för att skapa en plats för...
 • Skateparken sparken

  Kommunen har jobbat för att skateparken Sparken ska bli en plats för alla unga invånare.
 • Club Feliz

  Club Feliz på Östra esplanaden var den första lokalen i Umeå för RFSL – riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
 • Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta för att regeringens nationella jämställdhetspolitik får genomslag i Västerbotten.
 • Tantteatern

  Tantteatern är en teaterscen i Umeå där medelålders kvinnor står i fokus
 • Norrlands universitetssjukhus

  I Umeå arbetar ungefär lika många kvinnor som män - men var vi arbetar skiljer sig. Män dominerar i privat verksamhet, till exempel industrin. Och kvinnor domin...