Vad är en hälsoguide?

Hur du gör för att bli Sporrens hälsoguide

 • För en dialog med din chef om att du önskar bli en av Sporrens hälsoguider för att hjälpa och stötta dina kollegor i frågor som rör hälsa
 • Anmäl dig som Hälsoguide på Sporrens webbsida Öppnas i nytt fönster.
 • Vid bekräftelse om att du är registrerad som en av Sporrens Hälsoguider erhåller du ett introduktionsmejl med information om Sporren och de plattformar där du kan komma i kontakt med andra hälsoguider för utbyte av tips och råd

Vad du får av Sporren

 • Mejlprenumeration med alla nyheter som publiceras på Sporrens webbsida
 • Deltagande i Teamsgrupp och chatt 'Hälsoguide', där du kan ta del av information och tips på aktiviteter med mera tillsammans med andra hälsoguider
 • Instruktioner till och hjälp med Formgivaren
 • Gåvor att nyttja som priser i eventuella hälsotävlingar som du anordnar för dina kollegor
 • Möjlighet att låna gå-stavar, yogamattor och hantlar till aktiviteter för dina kollegor

Vad du gör för Sporren

 • Vidareförmedlar information om att Sporren är alla kommunanställdas personalförening och vilken nytta och glädje dina kollegor kan ha av att ta del av Sporrens aktiviteter och rabattställen
 • Du delar med dig av dina kunskaper och inspirerar till hälsosamma aktiviteter i din arbetsgrupp
 • Återkopplar dina kollegors förväntningar och tips på aktiviteter för personalföreningen till Sporren
 • Tar del i Sporrens hälsoguiders kontaktytor och hjälper och stöttar andra hälsoguider för att tillsammans stimulera och utveckla rollen som Sporrens hälsoguide


Sidan publicerades