Betalning

Betalning av deltagaravgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i aktivitetens specifika information och i din anmälningsbekräftelse. Om full betalning inte inkommit i tid kan Sporren besluta om att platsen övertages av annan enligt reservlista.

Om inte annat framgår i deltagarinformationen ska betalning ske inom 24 timmar efter anmälan.

Betala till Sporrens Swish 123 041 6719 eller Bankgiro 5904-2093


Sidan publicerades