Artikelbeställningar

Beställning av artikelkopior

Kopior kan beställas i vårt formulär Öppnas i nytt fönster., i Libris eller kan skickas till lc@umea.se. Kopiebeställningar effektueras inom två arbetsdagar om materialet finns på plats. Kopiorna sänds elektroniskt via mejl eller som papperskopia med vanlig post till beställande bibliotek.

Vänligen en artikel per beställning.

Mikrofilmade svenska dagstidningar

Umeå stadsbibliotek har samtliga årgångar av Västerbottens Folkblad, Västerbottens-Kuriren samt Norra Västerbotten på mikrofilm. Kungliga biblioteket har en lista över mikrofilmade svenska dagstidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf) som finns tillgängliga på svenska bibliotek och andra institutioner.

Artikelbeställningar utanför Sverige

Gå till Fjärrlåneguiden för att läsa hur man beställer artiklar från nordiska bibliotek.

Vi förmedlar artikelkopior från utomnordiska bibliotek för folkbibliotekens räkning. Avgiften är 75 kronor/artikel.

Ibland kan kostnaden för en artikelkopia bli väsentligt högre och då kan det bli aktuellt med en annan prissättning. Vi kontaktar er i så fall och bekräftar den nya avgiften innan vi beställer.

Vi köper inte utländska artiklar och avhandlingar från kommersiella tidningshus och informationsförmedlare som exempelvis ProQuest och tidskrifternas egna hemsidor. Sådana köp kan brukarna själva genomföra online med kreditkort.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral tar endast emot beställningar från andra bibliotek. Enskilda personer som vill beställa artikelkopior hänvisas till sitt lokala bibliotek.


Sidan publicerades