två kvinnor på promenad med en hund utanför Väven.

Plocka upp efter din hund

Plocka upp efter din hund och kasta påsen i närmaste hundlatrin. Eller ta med påsen hem och släng den som brännbart hushållsavfall i ditt vanliga sopkärl. Det ligger i allas gemensamma intresse att tänka på miljö och trivsel.

Du som är hundägare har ansvar för din hund. Enligt lokala ordningsföreskrifter ska du plocka upp föroreningar efter hunden på badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar, anlagda park- och grönytor, tätortsnära skogar och andra allmänna platser. Det gör det trevligare för alla att vistas i Umeå.

I Umeå kommun finns många hundrastkärl där du kan lämna hundbajspåsar. Hundrastkärl är en service för att det ska vara enklare för dig som är hundägare. Kommunen tömmer hundrastkärlen med jämna mellanrum. Men, kommunen övertar inte ansvaret för vad din hund lämnar efter sig.

  • Om det inte finns hundrastkärl i närheten måste du plocka upp hundbajset, ta med det från platsen och slänga det som brännbart hushållsavfall, i ditt eget eller boendets gröna sopkärl.
  • Det gäller också om ett hundrastkärl är fullt i väntan på tömning.
  • Det är inte OK att lämna hundbajs eller hundbajspåsar kvar på marken på allmän plats, inte heller i vanliga skräpkorgar.
  • Rasta inte hunden på planteringar och vid rabatter. Det blir också en olägenhet i arbetsmiljö för personal som sköter planteringarna.

– Tänk på miljö och trivsel. Plocka upp efter din hund och kasta din påse i närmaste hundlatrin. Då blir det renare och roligare för alla att vistas i Umeå, säger Michael Holmström, stadsträdgårdsmästare.

Felanmälan

Lämna synpunkter och gör felanmälan via kommunens app eller via webben: www.umea.se/felanmalan.

Sidan publicerades