Avgifter

De kommunala biblioteken i Finland tar ingen avgift för fjärrlån eller kopior och även depåbibliotekets tjänster är avgiftsfria, men universitets- och specialbibliotek tar i regel ut en avgift för både lån och kopior.

 

Sidan publicerades