E-böcker

Böcker och i-pad


E-böcker och andra e-medier är en viktig del av bibliotekens mediebestånd. Under denna sida har vi samlat länkar till e-material, som i möjligaste mån ska kunna läsas kostnadsfritt, i fulltext och direkt på skärmen.

Sverige

Bläddra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL:https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationella-minoriteters-bibliotek/bladdra.html
Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på romani chib och samiska. Innehåller både fack- och skönlitteratur. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på finska, jiddisch och meänkieli.
Upphov: Kungl. Biblioteket

Dramawebben.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://www.dramawebben.se
Sökbart digitalt pjäsarkiv med upphovsrättsligt fri svensk dramatik från 1600-talet och framåt. Databasen innehåller uppgifter om författare, urpremiär, tryckår, antal akter, rollista m.m. samt själva dramatexterna som digitala fotokopior och pdf-dokument. Dramawebben innehåller ca 650 pjäser och växer i takt med att nya verk blir kända.
Upphov: Dramawebben.se

Juridikbok.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL:https://juridikbok.se
Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur – insamlingsstiftelse har till ändamål att »verka för att juridisk litteratur som givits ut i Sverige eller på det svenska språket görs digitalt tillgänglig till allmänheten utan kostnad». Målet är att till slut ha samlat och gjort en betydande del av de rättsvetenskapliga texter som givits ut i Sverige eller skrivits på svenska fritt tillgängliga för alla och envar. De verk som projektet avser är emellertid bara sådana där författare, andra rättighetsinnehavare och förlag inte längre har ett kommersiellt eller annat ekonomiskt intresse i utgivningen.
Upphov: Juridikbok.se

Litteraturbanken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL:http://www.litteraturbanken.se/
Textarkiv med svensk skönlitteratur, huvudsakligen klassiker, i fulltext samt ett mindre antal betydelsefulla översättningar. De skönlitterära texterna kompletteras med kringmaterial som presentationer och kommentarer. Verken publiceras ofta i flera versioner, som e-text, e-pub eller pdf-filer samt ibland i faksimilutgåvor.
Upphov: Svenska Akademien ; Kungl. Vitterhetsakademien ; Kungl. Biblioteket ; Svenska Vitterhetssamfundet ; Språkbanken ; Svenska litteratursällskapet i Finland.

Projekt Runeberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL:http://runeberg.org/katalog.html
Webbarkiv för klassisk nordisk litteratur med stor övervikt för svenskt material. Arkivet lanserades 1992 som ett i huvudsak ideellt initiativ och finansieras huvudsakligen med donationer
Upphov: Projekt Runeberg

Världens bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: https://varldensbibliotek.se
Världens bibliotek främjar läsning och jämlik tillgång till litteratur bland personer i Sverige som talar något av de stora migrantspråken. För närvarande finns cirka 700 böcker på albanska, arabiska, assyriska/syrianska, bosniska/kroatiska/serbiska, kurdiska, persiska/dari, polska, somaliska, thailändska, tigrinska och turkiska. Böckerna går att läsa eller lyssna på direkt i webbtjänsten. För konto krävs epostadress, tjänsten är gratis att använda.
Upphov: Biblioteken i Malmö, Stockholms stadsbibliotek och Nasjonalbiblioteket i Norge.

Utanför Norden

Arabic Collections online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://dlib.nyu.edu/aco/
Arabic Collections online (ACO) är ett allmänt tillgängligt digitalt biliotek. ACO tillhandahåller för närvarande, 2023, digital åtkomst till ca 17 700 volymer i drygt 10 000 olika ämnen.
Upphov: New York University, Princeton, Cornell, Columbia, American University in Cairo, American University of Beirut, United Arab Emirates National Archives and Qatar National Library.

Bartleby.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://www.bartleby.com/verse
Bartleby.com ger möjlighet till samsökning i framförallt engelskspråkiga lyrikantologier. Förutom lyrik innehåller webbplatsen även referensverk, skön- och faktalitteratur i fulltext. Använd fritextsökning eller bläddra i innehållet med hjälp av av registren Subjects, Titles eller Authors.
Upphov: Bartleby.com

Early Modern Texts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: https://www.earlymoderntexts.com
Webbplats med ett antal klassiska texter inom tidig modern filosofi. Vissa texter även tillgängliga som ljudbok.
Upphov: Jonathan Bennett and his Canadian team.

Google books Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL:https://books.google.se/?hl=sv
Databas med böcker från hela världen. Om boken inte är copyrightskyddad kan den läsas helt eller delvis online. Använd det avancerade sökformuläret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ange t ex att endast fulltext önskas (Visa endast obegränsad förhandsgranskning). Här kan man även välja språk, begränsa i tid och till tidskrifter.
Upphov: Google

HathiTrust Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: https://www.hathitrust.org/
Innehåller digitaliserade böcker och tidskrifter från många forskningsbibliotek. Innehållet kommer bl a från Google books, Internet Archive och biblioteken själva.
Gå till Advanced Search Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och klicka i rutan ”Full view only” om endast fulltexter önskas.
Upphov: HathiTrust

Librivox: acoustical liberation of books in the public domain Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://librivox.org/search
Databas som innehåller fria ljudböcker från hela världen, inlästa av volontärer. De flesta verken är på engelska, men det finns en del på andra språk, som finska, spanska, tyska och japanska. Det går även att bläddra via författare, titel, ämne eller språk.
Upphov: Librivox

Open Library Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: https://openlibrary.org/
Open Library:s målsättning är att samla katalogposter för all utgivning, innehåller ca 20 miljoner katalogposter. Länkar till e-boksformat om sådana finns tillgängliga på webbplatsen. En del e-böcker kan läsas direkt på skärmen, utan registrering och många fler kan lånas om man registrerar sig (gratis).
Upphov: Internet Archive

Project Gutenberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL:http://www.gutenberg.org/
Omfattande sökbart fulltextarkiv med ca 70 000 fria e-böcker, både fack- och skönlitteratur, men huvudsakligen äldre litteratur där upphovsrätten gått ut. Ett 50-tal språk är representerade och texterna presenteras vanligtvis i e-pub, html m fl format.
Det går även att söka efter författare, titel, språk m m.
Upphov: Project Gutenberg

Standard Ebooks Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://standardebooks.org/ebooks
Standard e-böcker är ett icke-vinstdrivande projekt som producerar nya utgåvor av fria e-böcker. Gratis.
Upphov: The Standard Ebooks project


Sidan publicerades