Bibliotekskataloger

Katalogskåp

Bibliotekskataloger i Finland

Melinda

Melinda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller Finlands nationalbibliografi samt uppgifter om material på universitetsbiblioteken, flera yrkeshögskolebibliotek, Riksdagens bibliotek, Depåbiblioteket och Statistikbiblioteket. Melinda kommer stegvis att bli en gemensam metadataresurs för de finländska biblioteken.

Vaari-bibliotekskatalogen

Vaari-Finna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är finska depåbibliotekets katalog. Samlingarna består av gallrad litteratur från allmänna och vetenskapliga bibliotek. Bibliotek (även utländska) kan kontakta depåbiblioteket, ill.varastok@varastokirjasto.fi, få inloggning till katalogen och sedan beställa material direkt i Vaari.

Frank-samsökning

Frank-samsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en samsökningstjänst i vilken du kan söka böcker och annat material vid så gott som alla finländska bibliotek. Du kan söka i de allmänna bibliotekens, specialbibliotekens och universitetsbibliotekens kataloger. Markera först bibliotekskatalog(er) och skriv sedan in din sökning. Samsök som varit i drift sedan 1998, kommer att stängas i slutet av 2022.

Finna.fi

Finna.fi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en söktjänst som samlar material från hundratals inhemska aktörer på ett och samma ställe. Samtidig sökning i arkivens, bibliotekens och museernas material.

HelMet

Helmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett biblioteksnätverk för de allmänna biblioteken i Helsingforsregionen. Helsingfors och Esbo lånar ut på fjärrlån.

Helka

Helka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är Helsingfors universitetsbibliotek katalog.

Alma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är söktjänsten för Åbo Akademis bibliotek, elektroniska resurser och arkivmaterial.

Slaviska biblioteket

Slaviska biblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Helsingfors universitet har en stor samling litteratur på ryska. Böcker från 1960 och framåt kan fås som hemlån. Biblioteket har pliktxemplar från tsartiden1828-1917 med 110 000 band. Även tidningar och tidskrifter ingår. Från Sovjettiden finns litteratur från Sovjetunionen och det slaviska språkområdet. Nyförvärv görs på material om Ryssland och Östeuropa. Merparten av samlingen (men inte all periodika) är sökbar via Helka.
Vid frågor kontakta kk-slav@helsinki.fi.


Sidan publicerades