Nyhetsarkiv hemtjänstutförare

 • IVO:s rapport för 2021

  Den 1 mars lämnade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, den årliga rapporten ”Vad har IVO sett” till regeringen. I rapporten finns IVO:s viktigaste iakttagels...
 • Information rörande Ukraina

  På www.umea.se/ukraina samlar kommunen information och råd till invånare med anledning av Rysslands invasion och kriget i Ukraina. Där sammanfattas vad kommu...
 • Andningsskydd med kort datum

  Kommunen har ett större lager med andningsskydd som har kort datum och därför behöver avyttras
 • Frånvaroregistrering

  Frånvaroorsaken korttidsvistelse kommer att tas bort i Treserva
 • En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

  Regeringen föreslår nya bestämmelser i socialtjänstlagen där kravet är att den som har hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt. Detta om man inte bedömer att...