Dialog och synpunkter

Här hittar du olika vägar att ta kontakt, anmäla fel, lämna synpunkter och förslag och bidra med engagemang när det gäller kommunens arbete och verksamheter. Du hittar också möjligheter att kontakta politiker, ledare och verksamheter i menyn.

Akut hjälp

Ring 112 vid nödsituation/fara för liv, egendom eller miljö.

Akut hjälp, krishantering
Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet och socialjouren.

Felanmäl gator, gång- och cykelvägar, trafikljus, parker, lekplatser, fastigheter, idrottsanläggningar, motionsspår, belysning, el, fjärrvärme, internet, vatten, avlopp och avfallshantering:

www.umea.se/felanmalan

Lämna synpunkter, klagomål, förslag eller beröm:

Utbildningsverksamheter

Lämna synpunkter och klagomål, utbildning

Färdtjänst

Lämna synpunkter och förslag, färdtjänst

Äldreomsorg, Stöd och omsorg

Lämna synpunkter och förslag, socialtjänst

Lokalvård

Lämna synpunkter och förslag, städ- och verksamhetsservice

Övriga ärenden

Lämna synpunkter och förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fyll i dina kontaktuppgifter, följ ärendet och få besked när det hanteras.
Du kan också lämna synpunkter anonymt.

Ta del av inbjudan till aktuella dialoger och samråd:

Anslagstavla: www.umea.se/anslagstavla

Nyheter på webbplatsen: www.umea.se/nyheter

Verksamheter, ledare och medarbetare

Växel, 090-16 10 00

Kontakta kommunalråd/kommunledning, förtroendevalda, ledare, nämndsekreterare och verksamheter via menyn.

Frågor, guidning

Information om kommunens service och tjänster, guidning på webbplatsen, hjälp med blanketter med mera:
Kommuninformation, 090-16 10 10

Öppet

Vintertid (1 september–31 maj), klockan 08.00–17.00

Sommartid (1 juni–31 augusti), klockan 08.00–16.30

Många verksamheter har lunchstängt 12.00–13.00.

Samtalsförmedlande tjänster – texttelefoni, teletal och bildtelefoni

Om du har en funktionsnedsättning eller behöver hjälp med telefonsamtal kan du ringa till oss med samtals­förmedlande tjänster.

Använd texttelefoni, teletal eller bildtelefoni

Personliga ärenden

Skicka mejl om individuella ärenden till respektive verksamhet.
På sidan du kommer till står vart du ska skicka olika slags ärenden:

Mejl till verksamheter

Mejl till medarbetare: fornamn.efternamn@umea.se

Allmänna ärenden

Skicka mejl i allmänna ärenden till Umeå kommun: umea.kommun@umea.se

Via formulär

Skicka in med formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå kommun
901 84 Umeå

Fax: 090-16 32 08

Särskilda adresser för fakturor

Umeå kommun
Skolgatan 31A

Hitta till stadshuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (hitta.se)

Hitta på stadshusområdet, hitta besöksparkering , 105.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Öppet, receptionen

Vintertid (1 september–31 maj):
måndag–torsdag, klockan 07.45–17.00
fredag, klockan 07.45–16.00

Sommartid (1 juni–31 augusti):
måndag–torsdag, klockan 08.00–16.30
fredag, klockan 08.00–16.00
lunchstängt 12.00–13.00

Använd blanketter och e-tjänster för olika ärenden:

Självservice, e-tjänster (lista)

Mer information

Om allmän offentlig handling

Frågor, synpunkter, förslag och tips som kommer till kommunen via mejl eller brev är normalt allmän offentlig handling. Det innebär att innehållet är offentligt och att allmänheten och medier har rätt att ta del av det, om det inte innehåller något som skyddas av sekretess.

Allmän offentlig handling

Organisationsnummer

Umeå kommuns organisationsnummer: 212000-2627

Skicka faktura till Umeå kommun

Sidan publicerades www.umea.se/kontakt