Färjan Aurora Botnia i hamn i morgonljus.

Den nya färjan Aurora Botnia har förbättrat kommunikationerna över Kvarken avsevärt och är en del av den utveckling som sker i Vasa och Umeå.

Vasa och Umeå tar fram gemensam utvecklingsstrategi

Det pågår en kraftig tillväxt med industriinvesteringar i både Umeå och Vasa och den gemensamma färjan Aurora Botnia har förbättrat kommunikationerna över Kvarken avsevärt. Umeå och Vasa är två framgångs­rika städer som nu går vidare och undertecknar en avsikts­förklaring om en gemensam utvecklingsstrategi.

– I vår gemensamma region finns det ett näringsliv med innovationskraft inom bland annat energi, life science och andra kunskapsintensiva näringar, men också välrenommerade universitet. Med hjälp av Aurora Botnia har vi nu starka länkar för kommunikation i alla riktningar och vi finns i ett globalt flöde av varor, tjänster och kunskap. Därför känns det väldigt positivt att i dag få underteckna denna avsiktsförklaring, säger Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Under vintern och våren har Umeå kommun och Vasa stad hållit flera workshops för att diskutera gemensamma utvecklingsområden och samarbetsmöjligheter som syftar till att utveckla både städernas och näringslivets tillväxt.

– Det har varit en inspirerad och innovativ atmosfär under våra workshops. Alla deltagare ser fördelarna med och stor potential i att intensifiera samarbetet, med andra ord gemensamma satsningar som båda drar nytta av, berättar de ansvariga för strategiarbetet; Cathrin Alenskär, internationell strateg, Umeå kommun och Susanna Slotte-Kock, ansvarig för externa relationer, Vasa stad.

Fyra fokusområden i samarbetet

  1. Näringslivssamarbete
  2. Gemensam arbetsmarknadsregion och starka universitetsstäder
  3. Starka attraktiva stads- och livsmiljöer
  4. Gemensamma upplevelser, mera samarbete inom kultur och fritid

De båda städerna ingår redan i dag i flera internationella sammanhang och samarbetar på många olika sätt. För att samarbetet ska utvecklas, fördjupas, bli mer strategiskt och långsiktigt, är Umeå kommun och Vasa stad överens om att arbeta fram en gemensam utvecklingsstrategi.

Joakim Strand, stadsfullmäktiges ordförande i Vasa, och Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun, undertecknar avsiktsförklaring om att ta fram en gemensam utvecklingsstrategi.

Joakim Strand, stadsfullmäktiges ordförande i Vasa, och Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun, undertecknar avsiktsförklaring om att ta fram en gemensam utvecklingsstrategi.

– Den avsiktsförklaring som vi undertecknar i dag är ett svar på den kraftiga tillväxt med investeringar som just nu sker på båda sidor av Kvarken. Vi vill stödja flödet av kompetens och kultur, varor och tjänster, men också skapa förutsättningar för arbetspendling mellan städerna. Målet är att förbättra invånarnas livskvalitet, men också att stärka förutsättningarna för våra företag och organisationer, säger Joakim Strand, stadsfullmäktiges ordförande, Vasa stad.

– I dagens läge i synnerhet, med den säkerhetspolitiska situation som råder i världen, är det nordiska samarbetet för en integrerad region extra viktigt. Än en gång visar Vasa och Umeå vägen, tillägger Joakim Strand.

Gemensamma mål blir verklighet

Den gemensamma utvecklingsstrategin ska utveckla och förstärka samarbetet mellan städerna. Visionen är att utveckla en region med gränslösa möjligheter där dagens hinder för samarbeten har suddats ut och där vi i sann samnordisk anda är en fungerande integrerad region.

Alla fokusområden innehåller olika element av urbana kvaliteter som hållbarhet, deltagande och tillgänglighet. Redan i dag kan många aktiviteter finansieras inom ramen för befintliga budgetar i Vasa stad och Umeå kommun. Till det kommer även extern finansiering. Strategin kommer att kompletteras med en aktivitetsplan.

Kontakt

Susanna Slotte-Kock
ansvarig för externa relationer
Vasa stad
+358 406 851 187
susanna.slotte-kock@vaasa.fi

Cathrin Alenskär
internationell strateg
Umeå kommun
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se

Sidan publicerades