BO I UMEÅ

Funderar du på hur det skulle vara att bo i Umeå? Hit flyttar människor från hela världen för att studera i en av Sveriges främsta universitetsstäder. Umeå är norra Sveriges största stad och beskrivs ofta som en liten storstad.

Kombinationen hög kvalitet och bredd är ett genomgående tema för Umeå. Upptäck den i idrottsstaden Umeå, kulturstaden Umeå eller upplevelsestaden Umeå. Medelåldern i Umeå är låg, utbildningsnivån hög och näringslivet diversifierat, vilket innebär att jobb finns i alla typer av branscher. Varje år skapas ungefär 1 000 nya jobb och 600 nya företag. I Umeå är det alltid nära till både friluftsliv och ett pulserande kultur- och nöjesliv.

Välkomnar progressiva idéer

Umeå har växt under 50 års tid. Det har gjort umeåborna vana att välkomna – såväl nya inflyttare som besökare. I Umeå finns en anda av att välkomna nytänkande och alternativa perspektiv.

Umeå – En trygg liten storstad

Snäll är det ord som inflyttade studenter oftast använder för att beskriva Umeå. De upplever Umeå som en trygg plats med hjälpsamma och förstående människor. Det kan förklaras med att Umeå har högst uppmätt tillit mellan människor, ligger i regionen med högst livskvalitet i EU, och är Sveriges största stad utan det polisen kallar för utsatta områden.

Framtiden i Umeå

Umeås stadiga inflöde av människor ger goda förutsättningar för att lösa de gemensamma utmaningar som alla samhällen har, exempelvis barnomsorg, boende, service, transporter och trygghetsfrågor.

Umeås popularitet bygger på att staden ger sina invånare goda förutsättningar till utbildning, jobb, karriär och fritid – och möjligheten att inte behöva välja bort det ena för det andra.

Sidan publicerades