Studiehandledning

För elevens språk- och kunskapsutveckling

En elev i grundskolan, anpassad grundskola samt gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola har enligt skollagen rätt till studie­handledning på sitt starkaste språk i skolans olika ämnen och kurser.

Handledningen ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det ska leda till att eleven inhämtar ämneskunskaper parallellt med att eleven lär sig svenska språket. Rektor ansöker om studiehandledning.

Handledning kan ges inför en lektion, under eller efter. Hur studiehandledningen organiseras beror på elevens språkliga utveckling i svenska.

Kontaktuppgifter

Rochelle Waghorn
chef Kompetenscentrum för flerspråkighet
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Mirna Nasser
enhetschef
070-257 58 92
mirna.nasser@umea.se

Veronica Sjödin
verksamhetsutvecklare
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Sidan publicerades