Kamin

Äldre kaminer innehåller ofta asbest i skorstensisolering vilket gör att demontering ska göras varsamt. Asbest totaltförbjöds 1982. Kontakta tillverkaren av kaminen eller eldstaden för mer information.   

Hantering

Det är byggherrens ansvar att kontrollera om det finns asbest i byggnaden i samband med ombyggnation eller rivning.

Som privatperson rekommenderas att man anlitar behörigt asbestsaneringsföretag. Sker asbestsanering av ett företag utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar företaget en sanktionsavgift på 50 000 kronor. Varje sanering ska anmälas till arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Arbetsmiljöverkets lagstiftning som reglerar asbest heter AFS 2006:1.

Asbest är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagare finns.
  • Privatpersoner kan lämna mindre mängder asbest på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängd asbestavfall hänvisas till privat avfallsentreprenörer, se ovan. Mer info för privatpersoner med asbestavfall finns på Dåva DACs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sidan publicerades