Malmvägen öppnar för trafik

Under fredag eftermiddag 1 december öppnar Malmvägen för trafik. Vägen har förlängts från Carlslid till Tomtebovägen genom skogen där det nya området Carlslund planeras.

Malmvägen öppnar för trafik trots att några arbeten återstår. Linjemålning och grönytor blir klara under våren och då görs även den sista asfaltsbeläggningen, det så kallade slitlagret. När Malmvägen öppnas blir det möjligt att gå och cykla från Tomtebo via ett övergångsställe vidare på gång- och cykelvägen längst Malmvägen. Till våren anläggs ett upphöjt farthinder och en cykelöverfart vid Tomtebovägen. En förbesiktning har gjorts. När allt är klart till sommaren görs en slutbesiktning av vägen.

– En del arbete återstår men vi öppnar för trafik redan nu eftersom det är efterfrågat om många, säger Magnus Nilsson, projektledare.

Mer information

Sidan publicerades