Informationsträff om tillsyn av avlopp

Denna sida vänder sig till dig som fått ett brev med information om att ditt avlopp ska få tillsyn.

Välkommen till informationsträff om tillsyn av små avlopp!

I samband med att Miljö- och hälsoskydd ska bedriva tillsyn av små avlopp 2024 bjuder vi in till informationsträffar om tillsynen. En informationsträff kommer ske på Norrmjöle Bygdegård, en vid Stadshuset på restaurang Översten och en kommer att ske digitalt. Det kommer vara samma information på alla tre träffar.

På informationsträffen kommer vi informera om hur tillsynen går till, vad ni förväntas göra och ge information om avlopp. Ni har också möjlighet att ställa frågor till oss.

 

Informationsträffen på Norrmjöle Bygdegård är fullbokad, men ni är välkomna att boka in er på någon av de andra träffarna.

Här , 20.1 MB. (Powerpoint) och här , 1.7 MB. (Pdf) finns informatonsmaterialet från informationsträffarna.

Tid och plats:

Norrmjöle Bygdegård, 21 mars 18.00 FULLBOKAD
Stadshuset, Restaurang Översten FULLBOKAD
Digitalt, Teams, onsdag, 10 april 18.00 FULLBOKAD

Anmälan till informationsträffarna

Sidan publicerades