Komvux - vad är det?

Komvux är en förkortning för "kommunal vuxenutbildning". Komvux är ett alternativ för vuxna som vill studera.
Här kan du till exempel studera svenska för invandrare (sfi) eller läsa grundläggande och gymnasiala kurser.
Du kan studera för att få en gymnasieexamen, en yrkesutbildning eller förbättra dina kunskaper.

På komvux finns både teoretiska och praktiska kurser. Studierna på komvux kan se ut på olika sätt.
Du kan välja att läsa på heltid eller deltid, att studera på plats i klassrummet eller att studera på distans. Vissa kurser ges på dagtid och vissa på kvällstid. Du kan läsa en yrkes­utbildning på komvux. Yrkesutbildningar finns på distans, i klassrum och som lärlingsutbildning.

För att studera på komvux behöver du ha fyllt 20 år. Du måste också ha förutsättning att klara studierna och får inte vara godkänd i kursen sedan tidigare.

Det är gratis att studera på komvux, men det kan finnas avgifter för kurslitteratur och kursmaterial. På Vasaskolan finns också en stödfunktion som heter Lärcentrum, för alla elever inom vuxenutbildning i Umeå. Här finns lärare på plats som kan hjälpa er studerande med det mesta! Vill du som elev få stöd oavsett skola, kurs, utbildning, om du läser på distans eller i klassrum, här finns pedagoger, studiehall och möjlighet att låna dator på plats. Eller kanske söker du bara en lugn plats att studera på.

Kontakt

Sidan publicerades