Dukat bord på restaurang och logotypen för nätverket mat och klimat i norr.

Nätverket Mat och Klimat – Första fysiska träffen efter pandemin

I början av oktober, då alla restriktioner upphört, hade Nätverket Mat och klimat en första fysisk träff. Det var på tiden och alla var djupt engagerade. Här kommer en sammanfattning av nätverksträffen för dig som är intresserad eller inte kunde vara med.

Restauranglivet i Umeå har fått en ordentlig skjuts efter pandemiuppehållet och beskrivs nästan som hektiskt med brist på personal och mycket jobb med att starta upp verksamheten igen.

Fler samarbeten

Ett flertal inspel till samarbeten kom upp som en möjlighet, däribland ett projekt under Rädda Barnen där vi fått förfrågan om att kanske till våren ordna ett event med matlagning för unga. Syftet skulle vara att inspirera och sprida kunskapen kring vårt arbete i nätverket. Eventet skulle också vara kopplat till att jobba med matsvinn. Ett eventuellt sådant event kommer att tas upp igen på nästa träff.

MatSam

Ett av samarbetena som föreslogs var projektet Matsam som drivs av Vännäs kommun. Matsam har kontaktat nätverket för samarbeten kring restaurangnäring och producenter. Det var också något som efterfrågades av deltagarna på träffen. Med det som utgångspunkt bestämdes att nästa nätverksträff blir ett möte med Anki Berg på Matsam. Vi vill undersöka om det finns möjlighet att tillsammans arrangera en mindre mässa, enbart för företag och restauranger tillsammans med lokalproducenter, och därmed få tillfället att fysiskt se, klämma och känna på förädlade produkter och råvaror, men också för att knyta kontakter. Detta blir en del av innehållet för kommande träff.

Efter pandemin

Vad gäller framtiden diskuterades nästa steg för gruppen i relation till Corona. Ett förslag här var att vi mot bakgrund av att restriktionerna nyligt släppts avvaktar lite med frågor kring samordnings- och utvecklingsmodell till våren (om Corona kommer tillbaka) och istället satsa på att ses, hålla nätverksträffar och starta upp samarbetet och eventuellt arrangera en matmässa med MatSam-projektet.

Nystart av Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Det kom också förslag på hur vi i nätverket kan skapa en relation till den nya restaurangutbildningen på Maja Beskowgymnasiet. Vi i nätverket vill kunna bidra till en högkvalitativ utbildning med hållbarhet i fokus. Vi kommer att följa utvecklingen av den nya utbildningen och eventuellt kan den nya restaurangutbildningen vara ett tema för en kommande nätverksträff.

Mer information

Nästa träff

Nästa nätverksträff blir onsdag 10 november.

Är du intresserad av nätverket eller bara har en fråga?

Mejla gärna Eduardo Pettersson, energi- och klimatrådgivare på Umeå kommun, på eduardo.pettersson@umea.se

Sidan publicerades