Samverkan

Smarta idéer växer tillsammans. För att lyckas med vårt hållbarhetsarbete tror vi starkt på att skapa kreativa samarbeten och miljöer, som låter innovativa idéer utvecklas optimalt. Genom att dela kunskaper och insikter med andra drivna aktörer, får vi värdefulla synergieffekter.

I Umeå är vi bra på att samverka. Umeå kommun, Region Västerbotten och Umeå universitet ingår ofta i satsningar tillsammans med föreningar och näringsliv. I satsningarna är det också viktigt att få med dig som Umeåbo för att få ta del av dina erfarenheter och åsikter. Om så många som möjligt deltar i hållbarhetsarbetet ger det oss alla en större möjlighet att få med all bra kunskap som vi besitter i vår kommun, och för att inte tala om alla goda idéer som Umeåborna har!

UMEÅ MITT I VÄRLDEN

Det kanske kan upplevas som att Umeå ligger rätt långt ute i periferin. Och rent geografiskt kanske det stämmer. Men när det kommer till hållbarhetsarbete både vill och kan vi vara mitt i händelsernas centrum. Vi delar gärna med oss av våra insikter och välkomnar samarbete med andra som delar våra höga målsättningar.

Umeå satsar på att utveckla partnerskap och samverkan, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Miljöhuvudstadsnätverket är till exempel ett strategiskt viktigt nätverk med många långsiktiga fördelar. Här vi kan dela med oss av och få erfarenheter om hur vi hanterar våra gemensamma utmaningar från andra framstående miljöstäder i Europa.

Sidan publicerades